Hướng dẫn gửi tin nhắn Broadcast hiệu quả khi làm Zalo Marketing - image phan-mem-zalo-marketing on https://congdongdigitalmarketing.com

Bước 1:

Vào Broadcast > Sọan broadcast > Bài viết > Click chọn bài viết cần gửi tin nhắn broadcast.

Với mỗi tin nhắn Broadcast, Official Account được chọn tối đa 5 bài viết và tối thiểu 1 bài viết.

Hướng dẫn gửi tin nhắn Broadcast hiệu quả khi làm Zalo Marketing - image b431906e36226d47dbe65029382a2581 on https://congdongdigitalmarketing.com

Bước 2:

Chọn đối tượng gửi tin nhắn (targeting theo độ tuổi, giới tính, địa điểm, platform…)

Admin OA có thể gửi cho tất cả người quan tâm OA và không cần chọn đối tượng gửi.

Cài đặt thời gian để gửi tin nhắn (thời gian đặt lịch tối đa 01 tháng)

Thời gian gửi phải cách thời gian đặt lịch gửi tối thiểu 30 phút.

Ví dụ: OA gửi tin lúc 11:30 thì thời gian đặt lịch tối thiểu là 12:00

Hướng dẫn gửi tin nhắn Broadcast hiệu quả khi làm Zalo Marketing - image 242965b66bbdb3370f50c65af7cf6268 on https://congdongdigitalmarketing.com

 

Bước 3:

Gửi tin nhắn

Admin có thể chọn gửi ngay hoặc xem trước tin.

Cách cài đặt cấu hình “xem trước”

Vào phần quản lý trên thanh menu ngang >> Chọn thông tin tài khoản >> Thiết lập số điện thoại xem trước (tối đa được thiết lập 10 số điện thoại xem trước tin nhắn)

Hướng dẫn gửi tin nhắn Broadcast hiệu quả khi làm Zalo Marketing - image 82834246eb466437a61c58ca25f761dc on https://congdongdigitalmarketing.com

Lịch sử: Báo cáo số liệu tin nhắn trong 24h, thống kê theo các thông tin sau:

Đã gửi: Tổng số người dùng quan tâm OA (Followers) hoặc số người quan tâm tương ứng với nhóm đối tượng gửi (target)

Đã nhận: Số người dùng nhận tin nhắn (Người dùng có kết nối mạng internet: wifi, 3g..tại thời điểm gửi tin)

Trạng thái: Thể hiện tình trạng tin đã gửi thành công hay thất bại hoặc hết hạn mức gửi tin.

Hướng dẫn gửi tin nhắn Broadcast hiệu quả khi làm Zalo Marketing - image 65bfb4c52dac09d7c7ed4fd66246f392 on https://congdongdigitalmarketing.com

Nháp: Lưu những tin nhắn broadcast mà Admin đã lưu chưa gửi.

Đặt lịch gửi: Thống kê các tin đã cài đặt lich gửi, Admin có thể vào “chỉnh sửa” hoặc “xóa” tin nhắn

Giao diện hiển thị tin nhắn broadcast trên Mobile:

Hướng dẫn gửi tin nhắn Broadcast hiệu quả khi làm Zalo Marketing - image c7b7f8bbf15dac359ccaa0b7842610d9 on https://congdongdigitalmarketing.com

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of